× This auction has ended.

openmail.io

Domain Name Auction

Start Date
Fri, Aug 9th 2019, 10:45  
Last Bid
Sun, Aug 18th 2019, 10:53  
Sale Price
$104.00  
Number of Bids
3  
End Date
Mon, Aug 19th 2019, 12:41 EDT (UTC−04:00)  

Comparable Sales

DateDomainPrice
2017-04-21vmail.io$205.00
2017-12-12openspace.io$104.00
2016-06-21sendmail.io$104.00
2019-06-10swipe.io$68,000.00
2018-09-28lucky.io$67,000.00
2016-11-20tank.io$60,000.00
2018-08-02mix.io$40,000.00
2018-05-15esports.io$40,000.00
2018-01-08matrix.io$30,000.00
2017-12-19library.io$30,000.00
2019-04-27voice.io$25,000.00
2018-08-31bang.io$22,500.00
2019-06-03studio.io$20,000.00
2017-09-11gate.io$20,000.00
2017-07-31fn.io$20,000.00
2016-10-30fb.io$20,000.00
2016-01-03fd.io$19,999.00
2017-09-19nebula.io$19,000.00
2019-03-30xo.io$18,888.00
2016-09-06tech.io$18,000.00
2015-08-09db.io$18,000.00
2018-04-25hb.io$16,000.00
2017-07-16give.io$15,800.00
2018-09-19shop.io$15,620.00
2016-02-18tech.io$15,105.00
 
Data provided by Namebio