× This auction has ended.

syllabus.io

Domain Name Auction

Start Date
Mon, Jun 11th 2018, 07:40  
Last Bid
Thu, Jun 21st 2018, 11:46  
Sale Price
$265.00  
Number of Bids
13  
End Date
Thu, Jun 21st 2018, 12:46 EST (UTC−05:00)  

Comparable Sales

DateDomainPrice
2018-06-21syllabus.io$265.00
2018-01-08matrix.io$30,000.00
2017-12-19library.io$30,000.00
2017-09-11gate.io$20,000.00
2017-09-19nebula.io$19,000.00
2017-07-16give.io$15,800.00
2018-01-18beauty.io$15,000.00
2017-11-03mining.io$15,000.00
2017-10-13me.io$13,304.00
2018-03-12privacy.io$13,200.00
2018-02-16mix.io$12,500.00
2018-02-19ether.io$11,999.00
2018-04-25payments.io$11,000.00
2018-01-30credible.io$11,000.00
2018-06-29kid.io$10,000.00
2018-06-07shopping.io$10,000.00
2018-06-04ace.io$10,000.00
2018-02-21cipher.io$10,000.00
2018-01-24read.io$10,000.00
2018-01-10auto.io$10,000.00
2017-12-08wax.io$10,000.00
2017-11-09food.io$10,000.00
2017-10-04pass.io$10,000.00
2017-09-01terminal.io$10,000.00
2017-07-20gamble.io$10,000.00
 
Data provided by Namebio