× This auction has ended.

https.io

Domain Name Auction

Start Date
Fri, Aug 3rd 2018, 08:49  
Last Bid
Mon, Aug 13th 2018, 10:43  
Sale Price
$805.00  
Number of Bids
23  
End Date
Mon, Aug 13th 2018, 12:41 EDT (UTC−04:00)  

Comparable Sales

DateDomainPrice
2016-12-23https.net$9,999.00
2018-08-13https.io$805.00
2019-06-10swipe.io$68,000.00
2018-09-28lucky.io$67,000.00
2016-11-20tank.io$60,000.00
2018-05-15esports.io$40,000.00
2018-01-08matrix.io$30,000.00
2017-12-19library.io$30,000.00
2019-08-27home.io$25,000.00
2019-04-27voice.io$25,000.00
2018-08-31bang.io$22,500.00
2019-06-03studio.io$20,000.00
2017-09-11gate.io$20,000.00
2017-07-31fn.io$20,000.00
2016-10-30fb.io$20,000.00
2016-01-03fd.io$19,999.00
2017-09-19nebula.io$19,000.00
2019-03-30xo.io$18,888.00
2016-09-06tech.io$18,000.00
2018-04-25hb.io$16,000.00
2017-07-16give.io$15,800.00
2018-09-19shop.io$15,620.00
2016-02-18tech.io$15,105.00
2018-01-18beauty.io$15,000.00
2017-11-03mining.io$15,000.00
 
Data provided by Namebio