× This auction has ended.

onlinestore.io

Domain Name Auction

Start Date
Tue, Aug 6th 2019, 10:45  
Last Bid
Mon, Aug 12th 2019, 08:34  
Sale Price
$255.00  
Number of Bids
8  
End Date
Fri, Aug 16th 2019, 12:41 EDT (UTC−04:00)  

Comparable Sales

DateDomainPrice
2016-03-01online.io$4,000.00
2017-07-26onlinecasino.io$1,825.00
2018-07-22onlinepoker.io$636.00
2017-09-07megastore.io$199.00
2016-12-03weedstore.io$140.00
2017-05-21drugstore.io$133.00
2017-03-06onlinemarketing.io$126.00
2015-09-28onlinetrading.io$110.00
2019-06-10swipe.io$68,000.00
2018-09-28lucky.io$67,000.00
2016-11-20tank.io$60,000.00
2018-08-02mix.io$40,000.00
2018-05-15esports.io$40,000.00
2018-01-08matrix.io$30,000.00
2017-12-19library.io$30,000.00
2019-04-27voice.io$25,000.00
2018-08-31bang.io$22,500.00
2019-06-03studio.io$20,000.00
2017-09-11gate.io$20,000.00
2017-07-31fn.io$20,000.00
2016-10-30fb.io$20,000.00
2016-01-03fd.io$19,999.00
2017-09-19nebula.io$19,000.00
2019-03-30xo.io$18,888.00
2016-09-06tech.io$18,000.00
 
Data provided by Namebio