Domain Name Price # Bids Close Date Actions
fossil.io  $3,550.00  36  2021-04-06 14:49:47  View
frank.ly  $3,550.00  32  2015-09-07 13:52:18  View
horizon.io  $3,550.00  31  2018-02-21 13:21:00  View
efile.co  $3,550.00  33  2021-02-23 16:37:29  View
scraper.io  $3,550.00  36  2020-02-27 14:26:43  View
parallax.io  $3,525.00  23  2021-04-13 12:41:01  View
swan.io  $3,525.00  23  2018-04-25 12:41:01  View
gt.ai  $3,525.00  28  2018-08-09 12:41:01  View
datacenters.io  $3,510.00  20  2018-10-16 12:41:01  View
swim.io  $3,488.00  43  2020-09-15 17:52:56  View
electricvehicle.io  $3,450.00  44  2020-08-11 17:19:59  View
mgmt.io  $3,450.00  46  2021-04-22 16:45:59  View
polaris.io  $3,387.00  38  2020-09-01 14:12:50  View
saas.ai  $3,383.00  37  2018-08-23 15:47:20  View
copyright.io  $3,383.00  37  2019-07-10 14:28:45  View
storm.ai  $3,360.00  19  2018-09-17 12:41:01  View
debitcard.io  $3,358.00  22  2021-02-02 14:08:34  View
fucked.co  $3,358.00  21  2021-01-07 13:40:31  View
kaizen.io  $3,358.00  28  2018-10-22 15:55:09  View
im.to  $3,350.00  42  2015-06-28 12:54:34  View